Kerkdiensten en gebedsdiensten

Vanaf 1 december 2021 gelden in onze parochiekerken de volgende coronamaatregelen:

– Er kunnen vanaf 17.00 uur geen kerkelijke vieringen meer plaatsvinden.
– Dragen mondkapjes bij verplaatsing in kerk is opnieuw verplicht. Op zitplaats zelf kan mondkapje worden afgedaan.
– De regeling van de onderlinge afstand van 1.5 meter is opnieuw van toepassing. Hierdoor kunnen maximaal 100 mensen in de kerk aanwezig zijn.
– Vooraf aanmelden voor een viering is niet nodig.
– Handen moeten worden ontsmet bij binnenkomst kerk.
– Volkszang en koorzang (koorleden 1.5 meter onderlinge afstand) is toegestaan.
– Pastoor/diaken/lector/acoliet desinfecteren de handen voor de uitreiking van de H. Communie. De knielbankjes worden opnieuw gebruikt.
– Wijwaterbakjes in de kerk mogen nog niet worden gebruikt.
– Collectes zullen op de gebruikelijke wijze in de kerk plaatsvinden met collectanten.

Namens kerkbestuur en pastoraal team
Parochiecluster Kerkrade-West